Varlık Barışın İncelemelerde Etkisi

Daha önceki haftalarda köşemizde “Varlık Barışı”na ilişkin hususlara yer vermiştik. Uygulama süresinin uzatılması ve özellikle halen vergi incelemesi devam edenler açısından konuyu okuyucularımıza açıklamakta fayda var. 31 Ekim son...

Daha önceki haftalarda köşemizde “Varlık Barışı”na ilişkin hususlara yer vermiştik. Uygulama süresinin uzatılması ve özellikle halen vergi incelemesi devam edenler açısından konuyu okuyucularımıza açıklamakta fayda var.

31 Ekim son

Yurtdışında bulunan varlıkların Türkiye’ye getirilmesi amacıyla düzenlenen “Varlık Barışı” uygulamasını içeren 6486 Sayılı Kanun 29 Mayıs 2013 tarih ve 28661 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe girmişti.

Yurtdışındaki varlıkların, 31 Temmuz 2013 tarihine kadar beyan edilip, yüzde 2 vergi ödenmek suretiyle, Türkiye’ye getirilmesine imkân sağlandı. 31 Temmuz 2013’te sona eren beyan süresi, Bakanlar Kurulu’nca 31 Ekim 2013 tarihine kadar uzatıldı.

Varlıklar incelemeye tabi olmayacak

Kanunun amacı para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetlerin Türkiye’ye getirilmesi, taşınmazların kayda alınması suretiyle milli ekonomiye kazandırılması.

Yapılan bu beyanlardan hareketle inceleme ve soruşturma yapılmayacak. Diğer nedenlerle de inceleme yapılması halinde bulunan bu matrah farklarından beyan edilen kıymetlerin tutarları mahsup edilecek.

Varlık Barışı vergi incelemesine engel değil

Bildirilen varlıklardan bağımsız olarak her mükellef vergi incelemesine alınabilir. Bu konuda Varlık Barışı ile matrah artımını karıştırmamak gerekir. Hatırlanacağı üzere matrah artırımı yapan mükellefler ilgili dönemler için hiçbir şekilde vergi incelemesine tabi tutulmuyordu. Ancak gerek mevcut gerekse daha önceki varlık barışlarında vergi incelemesini engelleyen düzenlemeler yer almıyor. Sadece Varlık Barışı nedeniyle yurtdışından getirilen varlıklardan hareketle inceleme ve soruşturma yapılamayacağı belirtiliyor.

Varlık Barışı’nın vergi incelemelerine etkisi

29 Mayıs 2013 tarihinden sonra başlayan ve inceleme dönemi 01.01.2013 tarihinden önceki dönemleri kapsayan vergi incelemelerinde beyan edilen ve vergisi ödenen varlık tutarları dikkate alınıyor.

İnceleme sonucunda Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi yönünden tespit edilen matrah farkından, Varlık Barışı’nda beyan edilen tutarlar mahsup edilecek. Dolayısıyla, inceleme esnasında vergi incelemesine yetkili olanlar, koşulların gerçekleşip gerçekleşmediğini ayrıca kontrol etmek suretiyle bildirilen veya beyan edilen tutarları mahsup ederek vergi inceleme raporlarını tanzim edecekler.

Haksız iadeden kaynaklanan tarhiyatlar ile Gelir, Kurumlar ve Katma Değer Vergisi dışındaki diğer vergilere yönelik yapılacak inceleme ve tarhiyatlara varlık barışının bir faydası yok. Usulsüzlük veya özel usulsüzlük cezaları da mahsup uygulaması kapsamında değildir.

Devam eden vergi incelemelerinin durumu

Varlık Barışı ile beyan edilen tutarların 29 Mayıs 2013 tarihinden önce başlamış olan vergi incelemelerine hiçbir olumlu etkisi yok.

29 Mayıs 2013 ile 31 Ekim 2013 tarihleri arasında vergi incelemesine başlanmış olan mükelleflerin Varlık Barışı’nın bu avantajından faydalanmaları mümkün olacak.

Bu tarihler arasında başlamış olan incelemelerin (bu tarihler arasında Varlık Barışı’ndan faydalanmış olunması halinde) ne zaman bittiğinin bir önemi yok.

Kaynak: http://www.bugun.com.tr/varlik-barisinin-devam-eden-incelemelere-etkisi-yazisi-779027

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması Başlıyor

  Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)...
 • Muhtasar Beyanname Değişikliği hk

  “MUH” kodlu muhtasar beyannamenin “Ekler” bölümünde yer alan “İşyeri/İşçi Bilgileri” kulakçığında değişiklik yapılmıştır. Mükelleflerimizin beyanname düzenleme programını (BDP) güncellemeleri gerekmektedir....
 • GİB’den Duyuru

  2017/2. Dönem Kurum Geçici Vergisi Beyannamesinin ekler kısmında değişiklik olması nedeniyle beyanname alımına 10 Temmuz 2017 tarih itibariyle başlanacaktır....
 • 3 Yıl Vergi Yok

  2016 yılının başında 6663 sayılı torba yasa ile yürürlüğe giren genç girişimciye teşvik uygulaması birçok mükellef tarafından bilinmiyor. Söz konusu teşvik uygulaması önemli avantajlar sağlıyor, ancak uygulama oldukça sınırlı...