Vergi İndirimi Tahakkuk Talebi

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesinde engellilerin vergi indiriminden yararlanması hakkında düzenleme yapılmıştır. Bu düzenleme gereği indirimden yararlanmaya hak kazanan işçilere işverenlerce vergi indirimi ilkelerine göre, hak ettikleri ücretlerinden vergi...

Gelir Vergisi Kanunu’nun 31’inci maddesinde engellilerin vergi indiriminden yararlanması hakkında düzenleme yapılmıştır.

Bu düzenleme gereği indirimden yararlanmaya hak kazanan işçilere işverenlerce vergi indirimi ilkelerine göre, hak ettikleri ücretlerinden vergi indirimi tahakkuku mutlaka yapılmalıdır.Bu tahakkukun yapılmaması yasal değildir. Bu bakımdan daha önceki konuya ilişkin yazılarımda da ele aldığım üzere, vergi indirimi uygulaması işverenlerce mutlaka yapılmalıdır. Bu uygulama yapılmadığı takdirde kamu denetim birimlerinden engellilerce destek talep edilebilecektir. Şikâyet dilekçesi ile ilgili kamu birimlerine başvurulduğu takdirde, bu talepleri hakkında gerekli incelemeler yapılacak ve işverenlere gerekli uyarı yapılacak ve müeyyideler de tatbik edilebilecektir.

 

Öncelikle aşağıda adıgeçen okuyucumun da yararlanabilmesi için yasal düzenlemeyi tekrar verelim:

Engellilik indirimi:

GVK.m.31- ‘Çalışma gücünün asgarî % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgarî % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgarî % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır ve aşağıda engellilik dereceleri itibariyle belirlenen aylık tutarlar, hizmet erbabının ücretinden indirilir.

Engellilik indirimi;

– Birinci derece engelliler için 2013 yılında 800 TL,

– İkinci derece engelliler için 2013 yılında 400 TL,

– Üçüncü derece engelliler için 2013 yılında 190 TL’dır.

Engellilik derecelerinin tespit şekli ile uygulamaya ilişkin esas ve usuller Maliye, Sağlık ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlıklarınca bu konuda müştereken hazırlanacak bir yönetmelik ile belirlenir.’

Şimdi Akın HAMAN isimli okuyucumun sorusunu birlikte okuyabiliriz: ‘Ben, 2013 Mart ayında engelli raporu aldım, hastaneden. Vergi indirimi için benden istenilen evrakları verdim vergi dairesine (işyeri imza sirküsü, çalıştığıma dair belge). 5 ay sonra vergi indirimi başvurum onaylandı. Buraya kadar her şey tamam. Fakat işyerim bu konuyla ilgili pek bilgiye sahip değil sanırım; 3.dereceden engelliyim, yüzde 40 işitme, yani 28,5 TL gibi ek ücret almam gerekirken bu konuda bana ne sözlü ne yazılı bir açıklama yapıyorlar. Peki, ben ne yapmam gerekir, nasıl bir dilekçe ile başvurmam gerekir özellikle şirket muhasebesine?’

Bu sorunun çözümlenebilmesi için okuyucum, öncelikle şirket muhasebesine yukarıdaki maddeden de söz ederek dilekçe vermelidir. Eğer kabul etmezlerse, dilekçenizi doğrudan işverene vermeyi denedikten sonra, Maliye Bakanlığı görevli Vergi Dairesine ve ücretle bağıntısı yönünden inceleme yapılabileceği için Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü görevli hizmet birimine engelli indirimi hakkının ücretinin tahakkukunda uygulanmadığına ilişkin dilekçe verilerek gerekli incelemenin yapılarak yararlanmasının sağlanması istenebilecektir.

Bu dilekçe üzerine gerekli incelemeler yapılarak, 3’üncü dereceden engelliliği gereğince, aylık ücretinin gelir vergisi matrahından 190.-TL indirim yaptırılması ve böylece ödenecek gelir vergisinin de indirilmesin sağlanması mümkün olacaktır.

Şirkette yetkili işveren ya da vekilinin talimatı üzerine, muhasebesinde görev yapan elemanların bu indirimi uygulayacaklarını umut ediyorum. Çünkü bu uygulamanın işverenliğe hiçbir maliyeti olmayacağı gibi, çalışan memnuniyetini sağlama anlamında önemli ve müspet bir adım da atılmış olacaktır.

Ayrıca hemen söyleyelim ki, her birey, bugünkü sağlamlığına güvenmemeli; bir gün kendisinin de engelli olabileceğini aklında tutmalıdır.

Engellilerimize görevimizi mutlaka yapmalıyız. Bu hepimize mutluluk verecektir.

Kaynak: http://yenisafak.com.tr/yazarlar/TahsinSinav/isverenden-vergi-indirimi-tahakkuk-talebi/39934

Kategoriler
Vergi
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR

 • KDV Beyannamesi Hazırlarken Bunları Yapmayın

  Değerli okurlar, mesleğe yeni başlayanların KDV beyannamesi hazırlarken özellikli hususlarda sıklıkla yanlışlıklar yaptıkları görülmüştür. Bu nedenle bu hafta, KDV beyannamesi hazırlarken bilinmesi gereken özellikli noktaların neler olduğuna teorik ve...
 • SPK-TMS ve TTK Açısından Borca Batıklık Durumu

  Yeni 6102 sayılı TTK. İle birlikte hem TTK’ya göre ve Vergi Usul Kanununa (VUK) göre hazırlanan bilançolar ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanan bilançolar karşımıza gelmeye başlamıştır....
 • Danimarka’nın ‘sabrı tükendi’: Vergi dairesi kapatılıyor

  Danimarka Başbakanı Lars Løkke Rasmussen dün düzenlediği basın toplantısında 12 yıl önce kurulan Danimarka Vergi Dairesi’nin (Skat) kapatılacağını açıkladı. Rasmussen, kurulduğu günden bu yana skandallarla çalkalanan Danimarka Vergi Dairesi’nin...
 • KDV’de İngiliz modelinin detayları

  Maliye Bakanı Naci Ağbal, KDV uygulamasında yeni bir sistem üzerinde çalıştıklarını, İngiliz modelini değerlendirdiklerini açıklamıştı. Bakan Ağbal’ın açıklamasına göre sistem değişikliğine gidilerek, başta KDV iadesi olmak üzere aksayan yönler...