Yargıtay ve SGK el ele verdiğinden olan emekliye oluyor

SSK’dan emekliliğinizin geldiğini düşünüyorsunuz ve başvuruyorsunuz, sizi emekli ediyorlar, ardından 4 yıl geçiyor ve hata etmişiz prim günlerinizin içindeki 60 gün başkasına aitmiş, 4 yıldır ödediğimiz emekli maaşlarını faiziyle...

SSK’dan emekliliğinizin geldiğini düşünüyorsunuz ve başvuruyorsunuz, sizi emekli ediyorlar, ardından 4 yıl geçiyor ve hata etmişiz prim günlerinizin içindeki 60 gün başkasına aitmiş, 4 yıldır ödediğimiz emekli maaşlarını faiziyle iade edin, 60 gün çalışın sonra emekli edelim diyorlar…Yargıtay’da bu işi doğru görüp SGK sadece faizi istemesin diyor… Hukuku ve adaleti beğendiniz mi?

 

Ali bey, 2006 yılında SSK’dan emekli oldum. 2009 yılında emekli aylığımı kestiler ne oldu diye gittim sordum, sizin primlerinizin içinde 60 gün başkasına aitmiş bu sebeple aylığınızı kestik faiziyle birlikte 4 yıldır ödediğimiz aylıkları geri verin, sonra da gidin 60 gün daha çalışın sizi emekli edelim dediler. Bana zamanında 60 günün eksik deselerdi ben 60 gün daha çalışmaz mıydım? Dava açtım önce davayı kazandım, Yargıtay olmaz dedi ve kaybettim şimdi de son durumda paranın ana parasını ödeyeceksin diyorlar bu haksızlık değil mi? İsmi Mahfuz

 

Sayın okurum, adaletsizliğin daniskasını hem SGK hem de Yargıtay’dan yemişsiniz. Gerçekten de zamanında 2006 yılında SSK’ya emeklilik için başvurduğunuzda SSK size 60 gününüz eksik diye bilgi verseydi 60 gün geç emekli olurdunuz ama 4 yıllık emekli maaşınızı iade etmeniz gerekmezdi.

 

“T.C. YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ

E. 2013/3260, K. 2013/7742, T. 17.4.2013

ÖZET : Davacı, ödenmiş olan yaşlılık aylıklarından dolayı kuruma borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir. “Bozma ilamında; 5510 sayılı Yasanın 96. maddesinin tartışılması gerektiğine işaret edilmiştir. Her ne kadar Mahkemece, davacının, süresine ilave edilen 60 günü bilmesi gerektiği dolayısıyla kurum işleminde isabetsizlik bulunmadığı sonucuna varılmış ise de, somut olayda davacının kurumu yanılttığı veya kasıtlı davranışı ile olaya sebebiyet verdiği yönünde delil ve emare yoktur. Böyle olunca, davacıya yapılan yersiz ödemelerin 5510 sayılı Yasa’nın 96/b maddesi kapsamında iadesi gerekir. Öncelikle mahkemece, davacıdan hangi tarihten itibaren faiz talep edildiği araştırılmalı ve açıklanan ilkelere göre sonuca gidilmelidir.

 

DAVA : Davacı, ödenmiş olan yaşlılık aylıklarından dolayı kuruma borçlu olmadığının tespitine karar verilmesini istemiştir.

Mahkeme ilamında belirtildiği şekilde, isteğin reddine karar vermiştir.

Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi Osman Bülbül tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi:

 

KARAR : Dosyadaki yazılara toplanan delillere hükmün dayandığı kanuni gerektirici nedenlere göre davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

Dava, davacının 01/12/2006-20/06/2009 ( dava tarihleri ) arasında ödenen yaşlılık aylıkları nedeniyle kuruma borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir.

Mahkemece bozma ilamı sonucunda davacının prim ödeme gün sayısının 60 günün düşülmesi sonucu 5104 güne düştüğü, bu 60 günün kendisine ait olmadığını bilmemesinin düşünülemiyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.

Yapılan İncelemede ” Bozma ilamında; 5510 sayılı Yasanın 96. maddesinin tartışılması gerektiğine işaret edilmiştir. Her ne kadar Mahkemece, davacının, süresine ilave edilen 60 günü bilmesi gerektiği dolayısıyla kurum işleminde isabetsizlik bulunmadığı sonucuna varılmış ise de, somut olayda davacının kurumu yanılttığı veya kasıtlı davranışı ile olaya sebebiyet verdiği yönünde delil ve emare yoktur. Böyle olunca, davacıya yapılan yersiz ödemelerin 5510 sayılı Yasa’nın 96/b maddesi kapsamında iadesi gerekir. Öncelikle mahkemece, davacıdan hangi tarihten itibaren faiz talep edildiği araştırılmalı ve açıklanan ilkelere göre sonuca gidilmelidir.

O halde davacının bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

 

SONUÇ : Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 17.04.2013 gününde oybirliğiyle karar verildi.”

 

***SGK’YA KARŞI TAZMİNAT DAVASI AÇIN

Şimdi bu davayı artık kaybettiniz sayılır zira SGK ve Yargıtay el ele vermiş sizin uğradığınız haksızlığı ve hukuksuzluğu gidermek yerine, sizi hem 4 yıllık emekli aylığından etmişler hem de ödedikleri emekli aylıklarını geri istiyorlar. Gerçi Yargıtay lütfetmiş faizi almayın demiş ama benim size tavsiyem, şimdi SGK’ya karşı tazminat davası açın, zira size zamanında doğru bilgi verip 60 günün eksik demeyip emekli ederek, 4 yıllık emekli aylığından etmiş. Bu dört yıllık emekli aylığını gidin şimdi SGK’dan hem de faiziyle isteyin.

 

 Ali Tezel

Kategoriler
Sosyal Güvenlik
Yorum Yok

Yazıya Yorum Yapın

*

*

SON YAZILANLAR